IMPORT DANYCH DO APLIKACJI

Dane, niezbędne do prawidłowego działania aplikacji, są pobierane w z góry ustalonym formacie. Import danych odbywa się poprzez pliki płaskie:

Pliki importowane przez SMARTSTOCK dzielą się na dwa typy:

  • Pliki z danymi słownikowymi, importowane przy rozpoczęciu korzystania z usługi, aktualizowane w miarę potrzeby, tj. pojawienia się zmian. Przykładowe dane słownikowe: unikalny numer produktu, nazwa produktu, unikalny numer dostawcy, nazwa dostawcy, unikalny numer lokalizacji, nazwa lokalizacji, ograniczenia logistyczne.
  • Pliki z danymi zaczytywanymi w ustalonej częstotliwości, np. tygodniowej lub miesięcznej. Przykładowe dane to historia sprzedaży, aktualny stan zapasu, towary w drodze, itp.

 

OBLICZENIA I PREZENTACJA DANYCH
Po zaczytaniu danych do oprogramowania następuje ich przetwarzanie tj. kalkulacja prognoz, a następnie generowanie rekomendacji zatowarowania z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning. Analizowana jest też projekcja zapasu w czasie i szacowane ryzyko wystąpienia sytuacji przetowarowania oraz utracenia sprzedaży. 

Klient uzyskuje dostęp do wyników działania oprogramowania logując się na swoje konto. SMARTSTOCK oferuje prosty interface użytkownika pozwalający na łatwy przegląd wyników działania oprogramowania.

 

EKSPORT DO SYSTEMU ERP
Rekomendacje zatowarowania jak i prognozy mogą być wyeksportowane przez Klienta, a następnie zaczytane np. do systemu ERP. Import danych do systemów ERP nie jest objęty usługą subskrypcji 
  

Prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów
w 3 prostych krokach

SMARTSTOCK jest usługą działającą w chmurze polegającą na prognozowaniu popytu i optymalizacji rekomendacji zatowarowania na podstawie dostarczonych danych. Działanie aplikacji można zobrazować w 3 prostych krokach: import danych, analiza wyników, eksport rekomendacji i prognoz.
  

Wypełnij formularz

Wyeksportuj rekomendacje
i prognozy,  a następnie zaczytaj je do swojego systemu ERP

Krok 3 - Eksport Danych

Zaloguj się do naszej aplikacji
i przejrzyj przygotowane dla Ciebie wyniki i analizy.

Krok 2 - Analiza Wyników

Przygotuj swoje dane do importu
i prześlij je do naszego oprogramowania

Krok 1 - Import Danych

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Polityka Prywatności

Regulamin

Wspracie Techniczne

Śledź nas także na:

SMARTSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000802331, numer NIP 7812000413
Kapitał Zakładowy 400.000 PLN