ROI

Jednym z kluczowych elementów w procesie podejmowania decyzji biznesowych jest możliwość oszacowania zwrotu z zaangażowanych pieniędzy. Aplikacja SMARTSTOCK i model jej uruchomienia zostały tak opracowane, abyś mógł jak najszybciej zrealizować korzyści wynikające z optymalizacji zapasu i uzyskać zwrot z inwestycji w krótkim czasie. 

Szacunkowe wyliczenia przeprowadzane przez niezależne firmy analityczne dotyczące potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z zastosowania zaawansowanych narzędzi do prognozowania popytu i optymalizacji zatowarowaia pokazują, że klienci stosujący takie rozwiązania mogą zredukować nadmiarowy zapas w przedziale od 5%-25% i podnieść wielkość sprzedaży o 1%-5%, w zależności od specyfiki.

 

 

SMARSTOCK jest usługą działającą w modelu subskrypcyjnym. Cennik korzystania z usług SMARTSTOCK zbudowany jest na bazie ilości jednoczesnych użytkowników oraz liczby SKU i lokalizacji klienta, dla których będą kalkulowane prognozy popytu oraz rekomendacje zatowarowania.

Skontakuj się z nami

Chętnie przygotujemy wycenę naszego rozwiązania oraz oszacujemy ROI dla Twojej firmy.

Polityka Prywatności

Regulamin

Wspracie Techniczne

Śledź nas także na:

SMARTSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000802331, numer NIP 7812000413
Kapitał Zakładowy 400.000 PLN