Kompletne rozwiązanie do optymalizacji zapasów

SMARTSTOCK dostarczy Ci informacji potrzebnych do utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów we właściwym czasie. Uwzględniając popyt w kolejnych okresach, terminy realizacji dostaw, stan zapasu i ograniczenia logistyczne poprawisz dostępność towaru i zmniejszysz ryzyko utraty sprzedaży. Jednocześnie unikniesz nadmiernego zapasu
i zamrożenia kapitału obrotowego.

Automatyzuj proces i koncentruj się tylko na wyjątkach

Analizowanie szerokiego portfolio zapasów i podejmowanie
decyzji o zatowarowaniu na bazie wielu systemów i arkuszy
kalkulacyjnych wymaga sporo czasu i wysiłku. SMARTSTOCK
automatyzuje proces generowania prognoz i rekomendacji
zatowarowania oferując przy tym zestaw alertów powiadamiających o sytuacjach wymagających
szczególnej uwagi.

Działaj efektywniej niż twoja konkurencja

Nasze  rozwiązanie do optymalizacji zapasów wykorzystuje zaawansowane algorytmy oparte o Machine Learning. Dzięki temu Twoje decyzje biznesowe będę trafniejsze, a Twoja firma będzie mogła rosnąć szybciej niż konkurencja.   

Dowiedz się więcej jak działa SMARTSTOCK

Polityka Prywatności

Śledź nas także na:

SMARTSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000802331, numer NIP 7812000413
Kapitał Zakładowy 400.000 PLN