Dzięki prognozie popytu będziesz mógł odkryć szanse sprzedażowe
i zwiększyć lojalność klientów.

Zarządzasz Sprzedażą

Optymalny poziom zapasów pomoże Ci uwolnić kapitał oraz obniżyć koszty operacyjne.

Zarządzasz Finansami

Rekomendacje zakupowe oszczędzą Ci czas konieczny na kalkulacje optymalnych zamówień.   

Zarządzasz Zakupami

Automatyzacja procesu prognozowania i optymalizacji rekomendacji dla poziomu wyrobów gotowych ułatwi Ci planowanie.

Zarządzasz Produkcją

Analiza zapasu w czasie i alerty pomogą Ci zminimalizować ryzyko nadmiernego zapasu oraz utraty dostępności towaru.

Zarządzasz Logistyką

Dostęp do naszego rozwiązania w chmurze oszczędzi Ci wydatków
na infrastrukturę, wdrożenie
i utrzymanie aplikacji.

Zarządzasz IT

6 obszarów w jakich prognozowanie sprzedaży
i optymalizacja zapasów dają korzyść

Finanse / Sprzedaż / Zakupy / Logistyka / Produkcja / IT

Polityka Prywatności

Śledź nas także na:

SMARTSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000802331, numer NIP 7812000413
Kapitał Zakładowy 400.000 PLN